اپتکس

نمایش 1–16 از 17 نتایج

 • چراغ های دید سنسور (LED)

  اطلاعات بیشتر
 • چشم رنگ (مارک سنسور)

  اطلاعات بیشتر
 • دوربین پردازشگر تصویر

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور اندازه گیری دو بعدی

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور اندازه گیری لیزری

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور فیبرنوری سری BRF/BGF/BIF اپتکس

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور فیبرنوری سری D1RF اپتکس

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور فیبرنوری سری D2RF/D2GF اپتکس

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور فیبرنوری سری D3RF/D3IF اپتکس

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور فیبرنوری سری V2RF اپتکس

  اطلاعات بیشتر
 • سنسور های BGS / FGS

  اطلاعات بیشتر
 • سنسورهای تشخیص شیء شفاف

  اطلاعات بیشتر
 • سنسورهای فوتوالکتریک AC / DC (چند ولتاژ)

  اطلاعات بیشتر
 • سنسورهای فوتوالکتریک DC

  اطلاعات بیشتر
 • سنسورهای فیبر نوری

  اطلاعات بیشتر
 • سنسورهای لیزری

  اطلاعات بیشتر