اتوماسیون

نمایش 1–16 از 136 نتایج

 • آشکار ساز هوشمند گاز (به همراه نشان دهنده)

 • آشکارساز هوشمند گاز

 • بازر مدل HY-226-M هانیانگ

  78,338 تومان
 • بازر مدل HY-256 هانیانگ

  26,699 تومان
 • بازر مدل HY-606 هانیانگ

  34,692 تومان
 • بازر مدل HY-606-M هانیانگ

  213,911 تومان
 • بازر مدل HY-606N-2 هانیانگ

  34,692 تومان
 • بازر مدل HY-606N-24 هانیانگ

  34,692 تومان
 • بازر مدل MRB-T هانیانگ

  42,500 تومان
 • پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

  346,666 تومان
 • پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

  482,299 تومان
 • پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

  449,729 تومان
 • ترمومتر غیر تماسی قابل نصب

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-2LD اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-3S اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-5LD اپتکس