سنسورها

نمایش 1–16 از 42 نتایج

 • آشکار ساز هوشمند گاز (به همراه نشان دهنده)

 • آشکارساز هوشمند گاز

 • ترمومتر غیر تماسی قابل نصب

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-2LD اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-3S اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-5LD اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-7LD اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-S80 اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی قابل نصب

 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری BA اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری BF اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری BS اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری CS اپتکس

 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری SA-80 اپتکس

 • تستر سنسور

 • چراغ های دید سنسور (LED)