فیلتر براساس قیمت :

فیلتر براساس فاصله دید سنسور :

فیلتر براساس نوع وروردی سنسور :

سنسورها

Showing 1–20 of 59 results

 • آشکار ساز هوشمند گاز (به همراه نشان دهنده)

  تماس بگیرید
 • آشکارساز هوشمند گاز

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیر تماسی قابل نصب

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-2LD اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-3S اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-5LD اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-7LD اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی قابل حمل سری PT-S80 اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی قابل نصب

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری BA اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری BF اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری BS اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری CS اپتکس

  تماس بگیرید
 • ترمومتر غیرتماسی نوع ثابت سری SA-80 اپتکس

  تماس بگیرید
 • چراغ های دید سنسور (LED)

  تماس بگیرید
 • چشم 2 متری بدون آینه مدل PLD-R2 هانیانگ

  473,767 تومان
 • چشم الکترونیک U شکل مدل PU هانیانگ

  542,760 تومان679,494 تومان
 • چشم پرده ای

  تماس بگیرید
 • چشم پرده ای مدل PAN20 هانیانگ

  3,340,064 تومان12,167,376 تومان
 • چشم دو طرفه مکعبی مدل PN-T3 هانیانگ

  427,423 تومان
آخرین محصولات مشاهده شده توسط شما