نوری

نمایش یک نتیجه

 • چشم رنگ (مارک سنسور)

 • سنسور چاکدار

 • سنسور فیبرنوری سری BRF/BGF/BIF اپتکس

 • سنسور فیبرنوری سری D1RF اپتکس

 • سنسور فیبرنوری سری D2RF/D2GF اپتکس

 • سنسور فیبرنوری سری D3RF/D3IF اپتکس

 • سنسور فیبرنوری سری V2RF اپتکس

 • سنسور های BGS / FGS

 • سنسورهای تشخیص شیء شفاف

 • سنسورهای فوتوالکتریک AC / DC (چند ولتاژ)

 • سنسورهای فوتوالکتریک DC

 • سنسورهای فیبر نوری

 • کابلهای فیبر نوری