1

اتوماسیون

نمایش یک نتیجه

 • Placeholder

  چراغ ستونی مدل HY-TWBN هانیانگ

  415,000 تومان
 • چراغ ستونی مدل STE060-FA115L هانیانگ

  1,581,000 تومان
 • چراغ ستونی مدل STE060-FD515L هانیانگ

  1,252,000 تومان
 • چراغ سیگنال مدل MRP-T هانیانگ

  46,000 تومان
 • چراغ گردان مدل HY-TP-24 هانیانگ

  173,000 تومان
 • چراغ گردان مدل HY-TR-24 هانیانگ

  212,000 تومان
 • چراغ گردان مدل TLB100 هانیانگ

  چراغ گردان مدل TLB100 هانیانگ

  246,000 تومان
 • چراغ های دید سنسور (LED)

  تماس بگیرید
 • چشم 2 متری بدون اینه مدل PLD-R2N هانیانگ

  چشم 2 متری بدون اینه مدل PLD-R2N هانیانگ

  476,000 تومان
 • چشم 2 متری بدون اینه مدل PLD-R2P هانیانگ

  چشم 2 متری بدون اینه مدل PLD-R2P هانیانگ

  476,000 تومان
 • چشم الکترونیک یو شکل مدل PU-30S هانیانگ

  چشم الکترونیک U شکل مدل PU-30S هانیانگ

  572,000 تومان
 • چشم الکترونیک یو شکل مدل PU-50S هانیانگ

  چشم الکترونیک U شکل مدل PU-50S هانیانگ

  682,000 تومان
 • چشم پرده ای

  تماس بگیرید
 • چشم پرده ای مدل PAN20 هانیانگ

  3,690,000 تومان
 • چشم دو طرفه مکعبی مدل PN-T3 هانیانگ

  چشم دو طرفه مکعبی مدل PN-T3 هانیانگ

  429,000 تومان
 • چشم رنگ (مارک سنسور)

  تماس بگیرید
 • چشم قطر 18 مدل PR-R100PC(NC) هانیانگ

  چشم قطر 18 مدل PR هانیانگ

  426,000 تومان
 • چشم مکعبی 10 متری دو طرفه مدل PEN-T10A هانیانگ

  چشم مکعبی 10 متری دو طرفه مدل PEN-T10A هانیانگ

  558,000 تومان
 • چشم مکعبی 5 متری اینه دار مدل PEN-M5A هانیانگ

  چشم مکعبی 5 متری اینه دار مدل PEN-M5A هانیانگ

  416,000 تومان
 • چشم مکعبی 70 سانتی بدون اینه مدل PEN-R700A هانیانگ

  چشم مکعبی 70 سانتی بدون اینه مدل PEN-R700A هانیانگ

  416,000 تومان