شیرکنترل مسیر

نمایش یک نتیجه

  • دریچه کنترل جهت (سری KV )

  • دریچه کنترل جهت (سری SV)

  • دریچه کنترل جهت (سری V 290 )

  • یک شیر کنترل سیال